Børnesyn i vores børnehave:

 

Gårdbørnehavens pædagogiske principper er følgende:

- Børnene skal være aktive medvirkende i de daglige gøremål.

- Børnene skal have oplevelsen af faste rytmer og sammenhængen i hverdagen.

- Børnene er med til forberedelse og fejringen af årstidsfesterne.

- Børnene skal have en gensidig respekt overfor hinanden.

- Børnene skal udvikle sig positivt, med hjælp og støtte fra de voksne.

- Børnene skal have et pænt sprog.

 

 

 

Gårdbørnehavens pædagogiske værdier er følgende:

 

- Tryghed.

- Ansvarlighed.

- Natur kendskab.

- Faste rytmer.

 

Læringssyn i vores børnehave:

Her vil vi beskrive ud fra de 6 temaer.

 

Barnets alsidige personlige udvikling:

Vi vil gerne have at børnene lære ansvarlighed i forhold til vores legetøj, samt være ansvarlig i forhold til andre mennesker og dyr.

Vi vil gerne have at det enkelte barn udvikler selvhjulpenhed i forskellige situationer.

 

Dette gør vi:

- Ved at give børnene små opgaver, som svarer til deres alder.

- Ved at træner børnene i selv at tage tøj af og på.

- Ved at tage udgangspunkt i det enkelte barn og dets kunnen.

- Ved at give børnene udfordringer i det små.

 

Sociale kompetence:

Vi vil gerne have at børnene føler sig trygge både i forhold til de andre børn og i forhold til de voksne.

Vi vil gerne have at børnene lærer at begå sig blandt andre børn.

Vi vil gerne have at børnene kan modtage en kollektiv besked.

Vi mener det er vigtigt at børnene kan danne venskaber i børnehaven.

 

Dette gør vi:

- ved at arbejde med børnene i mindre grupper.

- ved at giver børnene små opgaver i hold såsom borddækning.

- Hjælpe det enkelte barn med til at danne relationer til andre i gruppen.

 

Sprog:

Vi vil gerne have at børnene taler pænt til andre, både børn og voksne.

Vi vil gerne have at børnene kan formulere sig overfor andre personer, både børn og voksne. Dette kunne være omkring tanker, ideer, ønsker osv.

 

Dette gør vi:

- ved dagligt at synge med børnene

- selv være rolle modeller i vores sprogbrug

- ved at stoppe børnene med det samme, hvis de taler grimt, og fortælle dem hvad det betyder for den ”anden” når man snakker sådan.

- I vores samlinger fortæller børnene selv om deres oplevelser, samt genfortæller fælles oplevelser.

- Ved at læse meget for børnene i vinterperioden til vores ”frugt”samlinger. Vi variere det vi læser fra Rim/remser, eventyr, historier osv.

 

Krop og bevægelse:

Vi mener at det er vigtigt at børnene individuelt bliver udfordret fysisk, samt at gruppen bliver udfordret.

Dette gør vi:

- Ved at går i gymnastiksalen 1 gang om ugen.

- Ved at gå meget med vores børn.

- Generelt er vores børn meget i bevægelse, da vi har store udendørsarealer som de konstant benytter.

 

Natur og Naturfænomener:

Vi vil gerne have at børnene har kendskab til naturen, både i det store perspektiv og i det helt nære miljø.

Vi vil gerne have at børnene bliver nysgerrige /fascinerede og derved opnår en respekt og nydelse når de er i naturen.

 

Dette gør vi:

- Ved at forundres sammen med børnene over alle slags dyr.

- Ved at tale, ser og røre på både levende og døde dyr.

- Ved at være ude i alt slags vejr.

- Ved at passe og pleje vores egne dyr.

- Ved at smage på de frugter som årstiden tilbyder. Børnene har selv mulighed for at tage hidbær, brombær, valnødder, hasselnødder, æbler, blommer.

 

Kulturelle udtryksformer og værdier:

Vi vil gerne have at børnene får indsigt i andre måder at formidle historier på.

Vi vil gerne have at børnene får indsigt i hinandens liv og hvad der er vigtigt for den anden.

 

Dette gør vi:

- Ved at tage i Ishøj teater 3 gange om året.

- Ved at tilberede, sammen med børnene, ”gammeldags” retter til vores maddag, så børnene har mulighed for at smage noget andet end de er vant til.

Hverdagens praksis.

Fokusområder:

Fra jord til bord, har i år været et af vores fokus punkter.

Vi har lavet en have, hvori vi har dyrket kartofler, rødbeder, salat osv. Samtidig har vi en lille afdeling med krydderurter, hvor børnene har mulighed for at få dufte, røre, se, smage osv.

Vi har i år været så heldige at vi har fået lam og kyllinger, hvilket vi alle har fulgt interesseret med i udviklingen af.

 

Fysiske rammer i forhold til pædagogiske muligheder:

Det fysiske børnemiljø:

 

I Gårdbørnehaven Højen har hvert barn egen garderobe. Vi har 2 toiletter i børnestørrelse.

På vores ”stue” har vi borde og stole pladser til alle.

”Stuen” er inddelt, så der er forskellige legemuligheder såsom gulvlege (togbane, biler, bygge med klodser osv.) Vi har en dukkekrog med dukker og legekøkken. Ved bordene har børnene mulighed for at sidde og fordybe sig i aktiviteter såsom spil, lego, tegne osv.

Udendørs råder vi over store arealer hvor børnene har mange forskellige legemuligheder. Vi har kælkebakke, sandkasse, gynger, ruchebane, klatretræer, halm rum, et mindre fordybelsesrum, hvori der kun kan være et begrænset antal børn.

Udendørs har vi forskellige ”køretøjer” som svarer til de forskellige aldersgrupper, så børnene få mulighed for at træne balance, kropskendskab, bevægelse osv.

Udover dette har vi  kaniner og høns.

1 gang om ugen går vi til gymnastik på Glim skole, hvor vi her udfordre børnene både individuelt og gruppevis.

Med hensyn til det sikkerhedsmæssige har vi fået godkendt legepladsen/stedet af den pædagogiske konsulent i kommunen.

 

Det psykiske børnemiljø:

 

Det sociale samværd i børnehavegruppen fungerer godt.

Børnene er gode til at lege sammen på tværs af alder.

Idet børnene har mange forskellige aktivitetsmuligheder, nedsætter det konflikterne børnene imellem.

Vi har ingen mobberier eller anden form for alvorlig driller. Vi gør meget ud af at vejlede børnene i konfliktløsning så vi undgår mobberier.

Vi oplever at børnene meget hurtigt danner venskaber på tværs af alder, og glæder sig til at se sin ven i børnehaven den efterfølgende dag.

 

Hvad er vi optagede af i vores børnehave:

- at børnene få en tryg og overskuelig hverdag.

- at børnene får lov til at eksperimentere.

- at børnene får mulighed for at tilegne sig ny erfaringer, som derved giver ny læring.

- at børnene får kendskab til naturen og dens forandring som sker året igennem.

- at børnene får kendskab til forskellige børnesange (både nye og gamle).

 

 

Hvad syntes vi er sjovt i vores børnehave:

Vi syntes det er sjovt at se og mærke naturen.

Vi oplever at børnene en meget deltagende og er nysgerrige og dette støtter vi selvfølgelig op om.