Børnene er inddelt i forskellige grupper i børnehaven.

Traktorholdet

Traktorholdet er for børnene mellem 2 og 3 år. 

Sommerfugleholdet

Sommerfugleholdet er for børnene mellem 3 og 4 år

Dianantholdet

diamantholdet er for børnene mellem 4 og 6 år

De kommende skolebørn/skoleholdet.

De børn som går deres sidste år i børnehaven inde de skal i skole er på skoleholdet.

1 gang om ugen, træner de skoleaktiviteter i 45 minutter.

Her øves tal, bogstaver, der løses små opgaver, vi ser på sunde og usunde madvarer, vi ser nærmere på naturen mm.

1 gang om ugen tager skoleholdet til vores bålplads, hvor der laves forskellige aktiviteter som tilrettelægges udfra de store skolebørns kunnen, her får de lov til andre ting som de ikke får lov til når vi alle er afsted.

 

Traktorholdet

Traktorholdet er et lille hold som består af 4-5 helt små børn på 2 år.

Her arbejdes med det grundlæggene. Her er mange gentagelser med fagtesange og sprog. 

 

Sommerfugleholdet.

Sommerfugleholdet et et hold for de 4-5 årige.

Her udvidder vi grund begreberne lidt, så børnene tilegner sig mere viden. samtidig lægges der mere vægt på gruppe arbejdet som grundelement.

ideen med holdet er at børnene i denne gruppe har mulighed for at få fælles oplevelser og fællesskabet sættes højt.

 

Diamantholdet

Diamantholdet er holdet medd de 4-6 årige.

Diamanterne arbejder med relationen i centrum. hvordan man skal hjælpe hinanden og acceptere den anden. dette gøres udfra en anerkendende tilgang til det enkelta barn og til gruppen.